Månedsarkiv: februar 2015

Foreningsmøde 26. februar Antvorskov skole kl. 19

Kære biavlere,

I har sikkert (håber jeg) noteret i jeres kalender, at I skal til møde i jeres Biavlerforening i morgen den 26. februar, hvor Senior Forsker i Honningbier Per Kryger ville komme på besøg.
Mødet er stadig på tapetet, men i stedet for Per Kryger kommer Claus Hunsballe.
Her lidt om Claus Hunsballes virksomhed:
Hunsballe Grønt er en familiedrevet virksomhed med 50 års erfaring i produktion af jordbær og grøntsager. I dag ejes og drives virksomheden af Claus & Henriette Hunsballe, som er 2. generation. virksomheden er placeret på Skælskøregnen, som er begunstiget med mange solskinstimer, hvilket er hensigtsmæssigt, når man producerer frugt og grønt.

I sæsonen 2011 investerede vi i en ny bundtløgs-vasker og genoptog produktion af bundtløg efter ca. 15 års pause, men nu i en langt mere moderne og tidssvarende produktion.

Produktionen af jordbær fra vores drivhus, som vi etablerede i 2008, er gået tilfredsstillende både hvad angår smag og kvalitet. Vi har oplevet, at forbrugerne har taget rigtig godt imod vores danske jordbær fra drivhuset udenfor “normal” sæson.

Vi har derfor i 2012 udvidet vores overdækkede produktion af jordbær med et moderne plastik tunnel-hus. Sæsonen her, vil blive forskudt i forhold til drivhuset, og det betyder, at vi nu vil være leveringsdygtige i danske jordbær fra medio april til ca. 1. december uden pause.  
 
Møde dato: 26. februar 2015 kl. 19:00 til 21:00
Sted: Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse, Klasselokale E1.
Vel mødt 🙂

Fællesmøde 28. feb. i Præstø

Fællesmøde Lørdag den 28. februar I kirkehuset i Præstø

Adelgade 129, 4720 Præstø Kort

Biavlerforeningerne på den sydlige del af Sjælland samt Lolland og Falster indbyder hermed til det årlige fællesmøde

Der bliver ingen prædiken, men 2 forrygende foredrag om biavl og dronningeavl samt biavlens organisatoriske arbejde.

Program

0900 – 0930    Kaffe med rundstykker. (Kan fortsætte under foredraget.)

0930 – 1200    Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen fortæller, hvad Danmarks Biavlerforening gør for den enkelte biavler og for de lokale foreninger, som tilsammen udgør Danmarks Biavlerforening. Rune kommer også ind på det erhvervspolitiske arbejde.

1200 – 1300    Frokost.

1300 – 1500    Erhvervsbiavler Ivan Nielsen fortæller om sin biavl og sin dronningeavl og berører eventuelt også organisatoriske spørgsmål. Under foredraget serveres kaffe og te.

1500 – 1530    Opsamling, spørgerunde, diskussion og afslutning. Der kan blive tale om senere afslutning afhængigt af spørgelysten.

Pris 160 kr. alt incl.

Betaling ved indgangen.

Tilmelding

Senest mandag den 23. februar pr. mail til Møn-Langebæk Biavlerforening ved næstformand og sekretær John Holmer <John@Holmer-as.dk>

Bier i teori og praksis

Går du med en biavler gemt i maven, eller er du bare interesseret i at lære mere om disse små flittige væsner og deres honning? Så er der god mulighed for at udforske begge dele i Slagelse Biavlerforening.  Foreningen har en skolebigård med 10 bifamilier, som ligger i udkanten af Slagelse, og vinteren igennem, hvor bierne skal have helt fred og ro, afholder foreningen et kursus i biavl for nybegyndere. Vi har besøgt kurset for at se, hvem deltagerne er og høre om, hvorfor de har meldt sig. Der er 12 deltagere på kurset. Yngste deltager er 12 år resten er voksne. De fleste skal have deres egne bier hjemme i haven til foråret og bruger kurset til at lære, hvordan man gør.

Sådan er det for 12-årige Alexander og hans far Peter. Alexander fik interessen for bierne, da han skulle lave en fremlæggelse i skolen om bier. Far Peter deltager på kurset for at blive klogere sammen med Alexander, og for at blive sikker på, at det med bier ikke er farligt – de kan jo stikke de små væsner. De har også besøgt Alexanders gamle dagplejer, som har en bigård og dér prøvet at være helt tæt på bierne. De er glade for at gå på kurset og synes, at det giver dem en god forberedelse til at få to bifamilier hjem i haven til foråret. Kurset har også givet dem et netværk til andre nybegyndere og de to erfarne undervisere, Niels Hvenegaard og Jørgen Nielsen. Alle deltagere på kurset får en mentor, så der er en erfaren biavler at hente råd og hjælp hos, når kurset slutter, og man kommer i gang hjemme hos sig selv.  Undervisningen handler om biernes fantastiske samfund, hvor én bidronning styrer alt, hvad der foregår i familien. Der undervises også i årets gang i bigården, honningproduktion, sygdomsbekæmpelse, økonomi og ikke mindst hvordan man som biavler sørger for, at bifamilien har det godt, så den kan producere masser af honning.

Til april begynder arbejdet i skolebigården og dér bliver teorien så omsat til praksis. Her mødes både nybegyndere og erfarne biavlere en gang om ugen og prøver tingene af og udveksler erfaringer.  Nogen har mange bier og andre ganske få. Har man ikke selv bier, kan man bruge skolebigården til at prøve at omgås bierne under kyndig vejledning – og man vil opleve, at det faktisk er let at omgås bierne uden at de stikker. Man kan godt møde op i skolebigården, selvom man ikke har været på begynderkurset.

Hvis du er interesseret i at vide mere om biavl og Slagelse Biavlerforening kan du besøge hjemmesiden, www.slagelsebiavl.dk. Der kan du også finde program og mødetider for skolebigården, og de øvrige aktiviteter i foreningen.

Allette Bundgård, nybegynder og medlem af foreningens bestyrelse

Programmet for skolebigården er på vej

Årets arbejde i skolebigården starter lørdag den 11. april.

Som noget nyt i skolebigården i år, møder nybegynderne før de erfarne biavlere. På den måde får nybegynderne en mulighed for at få en snak om dagens arbejde i ro og mag inden foreningens øvrige medlemmer og kikke til bierne. Derfor er der angivet 2 tider i kalenderen nedenfor:-). I april mødes vi om lørdagen fordi det endnu ikke er tilstrækkelig lyst til at se til bierne tirsdag aften.

Niels Hvenegaard, Jørgen Nielsen og Bo Egelunn bliver instruktører for nybegynderne, det er endnu ikke afgjort hvem der passer de øvrige bifamilier.

Vi satser op at opdele skolebigårdens bifamiler så nogle af dem passes af nybegynderne, medens resten passes af nogle af de erfarne biavlere.

For at sikre en god hygiene i skolebigården skal handsker, stadeknive og røgpustere disinficeres med Virkon S før og efter arbejdet i bigården. Foreningen stiller Virkon S stilles tilrådighed.

Skolebigårdens adresse Hvedevej 1 4200 Slagelse

11. april nybegyndere kl. 13, øvrige kl. 14. Vi renser bunde og kontrollere foderstanden hos bierne.

25. april nybegyndere kl. 13, øvrige kl. 14. Vi kontrollere foderstaden og status hos bierne.

5. maj nybegyndere kl. 18.30, øvrige kl. 19. Vi kontrollere status hos bierne.

12. maj nybegyndere kl. 18.30, øvrige kl. 19. Vi kontrollere status hos bierne.

Resten af programmet kommer en af de nærmeste dage.

 

Udlejning af slynge

Bestyrelsen har besluttet at vi vil udleje foreningen 2 sold slynge til de af foreningens medlemmer som ikke selv har en slynge.

Vi regner med at det kommer til at koste 100 kr pr gang og et depositum som fastsættes senere.

Regler og beskrivelse af rengøring kommer senere.