Månedsarkiv: november 2016

Nyt fra fra bestyrelsen

Kære medlemmer,

Så er det første fuldtallige bestyrelsesmøde blevet afholdt efter Slagelse Biavlerforenings generalforsamling d. 26.10.2016, hvor 4 personer var på valg. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand, Peter Bech, Violvej 118, 4220 Korsør

Næstformand, Niels Hvenegaard, Markmosen 20, 4220 Korsør

Sekretær, Allette Bundgaard, Veddevej 16, 4190 Munke Bjergby

Kasserer, Jørgen Nielsen, Nøddevej 8, 4220 Korsør

Bestyrelsesmedlem, Gorm Bang, Revvej 163, 4220 Korsør

Bestyrelsesmedlem, Flemming Olin, Birkevej 9, 4230 Skælskør

Bestyrelsesmedlem, Henrik Jørgensen, Gl. Stationsplads 5, 4241 Vemmelev

Jeg vil som ny formand i Slagelse Biavlerforening gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for valget til formandsposten og samtidig meddele at bestyrelsen glæder sig til at tage fat på arbejdet. Slagelse Biavlerforening har nu eksisteret i 148 år. Aktuelt har foreningen 48 medlemmer og det bliver en af bestyrelsens vigtigste opgaver, at få skabt en forening, som både holder på de eksisterende medlemmer, men som også henvender sig til eksisterende biavlere udenfor foreningen og kommende nye biavlere.

Vi vil tilrettelægge arbejdet i Skolebigården anderledes, så der bliver fokuseret mere på de rutinemæssige gøremål i et bistade, det være sig i opstablingsstader eller i trugstader. Da mange biavlere gør dette forskelligt efter egne erfaringer, vil bestyrelsen lægge linjen for, hvorledes dette skal foregå i Skolebigården. Det vil være muligt i en tillidsfuld dialog, at spørge ind til de mange processer i at drive og passe et bistade. Studere arbejderbierne, yngelceller, dronningeceller, forebygge sværmning, sygdomsbekæmpelse, lave nye familier m.v.. Der vil naturligvis blive slynget honning. Der kan gives råd om, hvorledes honningen kan blive rørt optimalt, så den slyngede honning kan blive en glædelig oplevelse at servere for familie, venner eller at sælge. Bestyrelsen vil i den kommende tid drøfte, om skolebigården med fordel kan indrettes og måske fungere anderledes end i dag, men mere herom senere.

Bestyrelsen vil bruge de kommende måneder på at udarbejde aktivitetsplan for det nye kalenderår. Vi vil meget gerne have input fra jer medlemmer om, hvad I ser som ønskelige aktiviteter. Skriv gerne til os i bestyrelsen pr. mail, der inden så længe vil fremgå af www.slagelsebiavl.dk, eller giv os et kald.

Vi planlægger, at der bliver holdt 6-8 bestyrelsesmøder om året. Datoerne er ikke fastlagt endnu, men I vil blive briefet, når der er nyt. Begynderkurset starter omkring 1. marts 2017, hvor Niels og Jørgen er klar til at tage imod nye og kommende biavlere.

Vi håber på, at I med jeres input og deltagelse i Slagelse Biavlerforening aktiviteter vil gøre det til en fantastisk forening at være medlem af.

Ses til årets oxalsyrebehandling lørdag d. 07.01.2017 kl. 13.00.

På gensyn.

På bestyrelsens vegne

Peter Bech

formand@slagelsebiavl.dk