Månedsarkiv: juni 2017

Ekstra ordinær generalforsamling referat

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i Slagelse Biavlerforening 2017.06.27 i skolebigården på Hvedevej 1 i Slagelse.

Dirigent Peter Jensen

Referent Lars Hovmand-Lyster

15 medlemmer var tilstede.

Den siddende bestyrelse havde via mail orienteret om, at de alle trækker sig og havde samtidig indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling via mail til medlemmerne og indlæg på foreningens hjemmeside (Slagelsebiavl.dk), Desuden var indkaldelsen også offentliggjort i foreningens facebook gruppe.

De tilstedeværende medlemmer vedtog at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der indkom forslag om at ophæve den tidligere bestyrelses eksklusion af Arne Egelunn Nielsen. Generalforsamling vedtog at ophæve denne eksklusion og Arne Egelunn Nielsen var dermed fuldgyldigt medlem af Slagelse Biavlerforening.

Derefter gik vi videre til valg af ny bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Arne Egelunn Nielsen, Bo Egelunn Nielsen, Leif Holm Jørgensen, Kurt Andersen og Carsten Grell

Den valgte bestyrelse sidder indtil den ordinære generalforsamling, hvor de alle vil være på valg.

Bestyrelsen vil konstituere sig på først kommende møde.

Referent Lars Hovmand-Lyster