Månedsarkiv: april 2018

referat af bestyrelsesmødet den 17 april

Referat af bestyrelsesmøde 17-04-2018

Tilstede :

Arne Egelunn Nielsen

Bo Egelunn Nielsen

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Kurt Andersen  ——referent

Dagsorden

  1. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08-03-2018

Referat fra bestyrelsesmøde 08-03-2018 godkendt og underskrevet af bestyrelse.

  1. Hovedgeneralforsamling i D.B.F.  2018

På mødet deltog Arne Egelunn og Bo Egelunn.

Arne Egelunn bød velkommen til Slagelse. Arne fortalte lidt om de forskellige aktiviteter i Slagelse Biavlerforening, bl. a. flytning af vores skolebigård.

Yderligere kunne Arne fortælle at Slagelse Biavlerforening bestøver i alt ca 700 hektar hvidkløver.

  1. Skolegården

Vi har stadig lidt problemer med overfladevand i den nye skolebigård. Vi besluttede at placere bi familierne et andet sted i bigården end først besluttet. Senere når vand problemet er løst må vi flytte bierne til den endelige placering.

  1. Slagelse Biavlerforenings 150 års jubilæum  20-04-2018

Som tidligere fortalt bliver det ikke fejret på selve dagen, men i stedet  laver vi lidt ekstra på den kommende honning/jordbær dag 24-06-2018. Arne er i dialog med Jens Jørgensen ( tidligere borgmester i Slagelse ) . Jens Jørgensen er som bekendt meget lokal historisk interesseret. I samarbejde med Jens Jørgensen vil vi lave et oplæg om klubbens historie gennem 150 år. Planen er at Jens Jørgensen kommer tilbage med et oplæg senest 01-06-2018. Det skulle gerne ende ud i at Jens Jørgensen fortæller lidt om klubbens historie på den planlagte honning/ jordbær dag.

Vi har også en ide om at fremstille en folder til omdeling forskellige steder.    

Nye naboer til skolebigården  og gamle naboer fra Hvedevej vil blive inviteret.

Der vil også blive mulighed for at købe kaffe og kage. Prisen for dette vil blive 10,- kr.

  1. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver 29-05-2018

  1. Eventuelt

Der var intet at berette under aktuelt