Månedsarkiv: maj 2019

Honninghøst og småfamilier

Vi tager honning fra i skolebigården i morgen 28. maj kl 18.30 og kører hjem og slynger hos Arne i Vemmelev. Der er brug for masser at hænder til arbejdet.
Hvis I har tid til at hjælpe med forberedelser, så ring til Arne: Tlf. 58382501, mobil 24414292
4. juni bliver der lavet småfamilier.

Referat af bestyrelsesmøde 23. april

Referat af bestyrelsesmøde  23-04-19

Tilstede :

Arne Egelunn Nielsen

Martin Vollmer

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Kasper Lilholm

Kurt andersen  – referent

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde  30-10-18

Referat fra bestyrelsesmøde 30-10-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse.

2. Div korrespondance.

Arne Egelunn giver en orientering om hvad der sendt ud af skrivelser der vedrører Slagelse Biavlerforening.

Der er sørget for at møder og aktiviteter bliver annonceret i Tidsskrift for Biavl.

Dansk Biavlerforening ønsker at etablere en oversigt af formidlings bigårde.

Med henblik på at udbrede kendskab til bier, stiller Slagelse Biavlerforening sig til rådighed til dette tiltag.

3. Skolebigården

Skal SBF prøve om det vil være muligt at købe jordstykket hvor bigården er placeret  Der blev talt lidt om fordele og ulemper. Vi blev enige om at se tiden lidt an, før vi tager den  endelig beslutning.

Jordbunken på grunden er jævnet og en del af området er planeret. Der mangler stadig at blive ryddet for store sten på de steder, hvor stier skal være, samt andre steder hvor det vil være nødvendigt.

Skurvogne bliver sænket til jordniveau, samt flyttet længere ind mod hjørnet af grunden.Det betyder at skurvognene er mindre synlige fra vejen og at der vil blive bedre parkeringsmuligheder.

Kasper orienterer om planen med indretning af bigården. Indretningen foretages i etaper. Stierne vil blive det første der skal laves i bigården. Når stierne er etableret er det lettere at planlægger næste skridt. Vi vil tage kontakt til leverandører af planter der vil være ideelle for vores bier. Der vil bl. a. blive taget kontakt til Pomet for, at høre om de har nogle gode ideer.

Vi talte om eventuelt, at plante Julestjerner  i stedet for Hybenroser.

4. Kasserens beretning

Leif Holm Jørgen orienterer at momsregnskabet er på plads. Ellers er der intet at bemærke.

Vi har pt. 54 medlemmer i SBF.

5, Panzer Markedet 2019

Vi blev enige om at den honning der sælges på Panzer markedet skal være i glas eller bægre godkendt af DBF samt være forsynet med godkendt etiket og datomærkning.

6.Honning /Jordbærdag 2019.

Honning/Jordbær bliver lørdag 22-06-19.

Vi forsøger om det vil være muligt at afholde dagen hos Bo-Grønt i Øster Stillinge. Det vil blive, med opstillet telt som tidligere år.

7. Næste Generalforsamling

Næste Generalforsamling bliver 08-10-19. kl 19.00

Generalforsamlingen  bliver afholdt på Antvorskov Skole

8. Eventuelt

Under eventuelt var der intet at bemærke.

11.  Næste bestyrelsesmøde

Formanden indkalder til næste møde