Aktiviteter Slagelse Biavlerforening

  • Udsat pga Corona Husk generalforsamlingen tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 19.00, på Anvortskov Skole i Slagelse (se i øvrigt tidsskrift for biavl nr. 9, september måned 2020).
  • Rengøring af skolebigårdens materiel hos Arne lørdag den 7. november 2020, kl. 9.00. Eget materiel fra småbiavlere kan også medbringes og rengøres.
  • Aflyst pga Corona Afslutning med gløgg og æbleskiver samt banko hos Arne & Grethe fredag den 20. november 2020 kl. 19.00. Deltagerpris voksne 20,- kr., børn gratis. Husk at medbringe en pakke (25,- kr.) til banko og auktion. Tilmelding til afslutning skal ske på tlf. 24414292 senest tirsdag den 17. november 2020 (vigtigt).
  • Oxalsyrebehandling lørdag den 12. december 2020 kl. 10.00 Opstart i skolebigården. Der vil være mulighed for, at mindre biavlere kan få oxalsyre med til egne bier, husk at medbringe emballage.
  • Vintersløjd forventes opstartet i november måned på Arnes værksted. Interesserede medlemmer må gerne snarest muligt kontakte Arne og meddele hvad de ønsker at arbejde med. Skriv jeres ønsker til Arne på mail: biarne@vemmelev.net eller tlf. 24414292.       

Småbiavlere kan pt. med fordel købe brugt udstyr på DBA, her annonceres en del biavlsudstyr fra større biavlere der indskrænker deres biavl.

  • Begynderkursus i biavl forventes opstart i januar måned 2021 på Anvortskov Skole i Slagelse.

Annoncering om opstartstidspunkt udsendes senere.