Vi har modtaget 20.000 kr fra Sydbank

Slagelse biavlerforening har modtaget en donation fra Sydbank på 20.000 kr til foreningens nye container til materiel i skolebigården.
sydbank-donation-2016
Formand Lars Hovmand-lyster modtog i dag en check på beløbet fra Filialchef Lars Wilhardt .
Den nye container er en tiltrængt afløser for foreningens gamle skur i skolebigården.
Som det fremgår af billedet fra journalen for oprettelsen af foreningen, nærmer vi os 150 år jubilæum som vi kan fejre i 2018
forenings-oprettelse
nyt-skur_1
Som det fremgår af nedenstående billede er det hårdt tiltrængt med en ny container.
rotter-i-skur
Nu mangler der en arbejdsdag i skolebigården hvor vi får fjernet det gamle skur.