Nedrivningsdag i skolebigården Hvedevej 1

Nedrivningsdag i skolebigården Hvedevej 1

 Lørdag den 11./Søndag den 12. marts  Kl. 10-15

 Vi skal rive den gamle skurvogn ned og køre den væk. Medbring en stor madpakke, koben, hammer og andet nedrivningsværktøj 🙂 Alle, som kan, medbringer trailer. Foreningen giver drikkelse i løbet af dagen.