Skolebigården

Skolebigården er ligger på Skælskørvej 49 i Slagelse.

Skolebigården Maps

 

Skolebigården som den ser ud i dag.

Fliser skal stabiliseres, så de ikke vipper.

Et styk stade er flyttet på flise

Skolebigården opgraderes i 2023

Vi vil lave en terrasse foran vores skur, med borde bænke.

Endvidere har vi nu opsat alle stader på fliser, så de komme væk fra jorden og det bliver nemmere at slå græsset mellem staderne.

Der vil blive mere beplantning. og sluttelig vil vi lave en parkeringsplads.

Vi har glædet os til at komme i gang.

Til finansiering af det store projekt har vi ansøgt om midler hertil.