Skolebigården

Skolebigården er ligger på Skælskørvej 49 i Slagelse.

Skolebigården Maps

 

Skolebigården som den ser ud i dag.

Skolebigården opgraderes i 2023

Vi vil lave en terrasse foran vores skur, med borde bænke.

Endvidere vil vi opsætte alle stader på fliser, så de komme væk fra jorden og det bliver nemmere at slå græsset mellem staderne.

Der vil blive mere beplantning. og sluttelig vil vi lave en parkeringsplads.

Vi glæder os til at komme i gang.

Til finansiering af det store projekt er vi i gang med at ansøge om midler hertil.