Kontigent 2016

Kontingent 2016

Kære medlem

Nu er det tid for betaling af kontingent til din Biavlerforening

Kontingentet er 830,00 kr. pr. medlem og beløbet bedes indbetalt på foreningens konto i Sydbank

Registrerings nr. 0570

Konto nr. 57 31 73 76 83

Husk at oplyse navn.

Du bedes venligst betale så hurtigt, som muligt dog senest den 1.december 2016

Venlig hilsen

Kasserer

Jørgen Nielsen