Introduktion til arbejdet i skolebigården for begyndere der ikke har været på begynderkursus

Inden vi starter arbejdet i skolebigården den 12. april, bliver der en kort introduktion for begyndere der ikke har været på begynderkursus. Vi mødes kl. 10.00.

Mødested tilføjes senere når vi ved hvor mange vi bliver. Vi starter i skolebigården kl. 13.00