Kategoriarkiv: Begynderkursus

Bier i teori og praksis

Går du med en biavler gemt i maven, eller er du bare interesseret i at lære mere om disse små flittige væsner og deres honning? Så er der god mulighed for at udforske begge dele i Slagelse Biavlerforening.  Foreningen har en skolebigård med 10 bifamilier, som ligger i udkanten af Slagelse, og vinteren igennem, hvor bierne skal have helt fred og ro, afholder foreningen et kursus i biavl for nybegyndere. Vi har besøgt kurset for at se, hvem deltagerne er og høre om, hvorfor de har meldt sig. Der er 12 deltagere på kurset. Yngste deltager er 12 år resten er voksne. De fleste skal have deres egne bier hjemme i haven til foråret og bruger kurset til at lære, hvordan man gør.

Sådan er det for 12-årige Alexander og hans far Peter. Alexander fik interessen for bierne, da han skulle lave en fremlæggelse i skolen om bier. Far Peter deltager på kurset for at blive klogere sammen med Alexander, og for at blive sikker på, at det med bier ikke er farligt – de kan jo stikke de små væsner. De har også besøgt Alexanders gamle dagplejer, som har en bigård og dér prøvet at være helt tæt på bierne. De er glade for at gå på kurset og synes, at det giver dem en god forberedelse til at få to bifamilier hjem i haven til foråret. Kurset har også givet dem et netværk til andre nybegyndere og de to erfarne undervisere, Niels Hvenegaard og Jørgen Nielsen. Alle deltagere på kurset får en mentor, så der er en erfaren biavler at hente råd og hjælp hos, når kurset slutter, og man kommer i gang hjemme hos sig selv.  Undervisningen handler om biernes fantastiske samfund, hvor én bidronning styrer alt, hvad der foregår i familien. Der undervises også i årets gang i bigården, honningproduktion, sygdomsbekæmpelse, økonomi og ikke mindst hvordan man som biavler sørger for, at bifamilien har det godt, så den kan producere masser af honning.

Til april begynder arbejdet i skolebigården og dér bliver teorien så omsat til praksis. Her mødes både nybegyndere og erfarne biavlere en gang om ugen og prøver tingene af og udveksler erfaringer.  Nogen har mange bier og andre ganske få. Har man ikke selv bier, kan man bruge skolebigården til at prøve at omgås bierne under kyndig vejledning – og man vil opleve, at det faktisk er let at omgås bierne uden at de stikker. Man kan godt møde op i skolebigården, selvom man ikke har været på begynderkurset.

Hvis du er interesseret i at vide mere om biavl og Slagelse Biavlerforening kan du besøge hjemmesiden, www.slagelsebiavl.dk. Der kan du også finde program og mødetider for skolebigården, og de øvrige aktiviteter i foreningen.

Allette Bundgård, nybegynder og medlem af foreningens bestyrelse